Skip to main content

Nyt fra DFAC

Nyt fra DFAC

Den ekstraordinære generalforsamling er gennemført med en stemmeprocent på lidt under 20 % og medlemmerne har støttet flot op om de nye bestyrelsesmedlemmer og suppleanter og om den gamle bestyrelses forslag til vedtægtsændringer og arbejdsmetoder. Hermed er bestyrelsen og også suppleanterne i arbejdstøjet igen, og medlemmer og arbejdsfordeling kan ses her. DFAC er ved at […]

Nye funktioner på FritForum

Nye funktioner på FritForum

I løbet af februar måned er der planlagt en række opdateringer / forbedringer til FritForum.Disse forbedringer blive blive indført gradvist, og vil blive offentliggjort her. Så er en del disse forbedringer indført. Læs nærmere på FritForum

 
X