Bæredygtig autocamperturisme på Fyn

0
302
Dan Gørtz, Assens. Brian Bisgaard, Faaborg-Midtfyn. Ulla Sørensen, Middelfart. Kim Johansen, Nordfyns. Peter Wagner Mollerup, Nyborg og Rasmus Hessum, Destination Fyn.

Fyn opleves af mange som et dejligt fristed i Danmark, hvor vi i autocamper føler os velkomne. Vi ville gerne vide, om denne fornemmelse holder stik og lavede derfor en lille undersøgelse af autocamperfolkets oplevelse af de fynske kommuner, som vi indledte d. 6. september.

Spørgsmålene blev udformet med henblik på at kunne vurdere, om autocamperfolket kan og vil blive i længere tid i samme område på Fyn, fordi det opleves som værende attraktivt. Jo mere vi bliver i et nærområde, desto mindre CO2 og NOx´er samt partikler udleder vi – i modsætning til at køre lange stræk hver dag til nye områder.

Resultaterne af undersøgelsen, som kan hentes her, blev en del af oplægget til DFAC´s paneldebat med en række fynske kommunalbestyrelsesmedlemmer, der, trods det snarlige kommunalvalg, sammen med direktøren for Destination Fyn og knapt 80 DFAC-medlemmer afsatte lørdag formiddag d. 9. oktober til at mødes på Rævebakkeskolen i Nyborg og tale om ”Bæredygtig Autocamperturisme”. Det blev en meget lærerig, livlig og udbytterig debat og videndeling, som efter kommunalvalget vil udmøntes i en arbejdsgruppe, hvis formål bliver at udbygge de fynske kommuners muligheder for at ”holde på autocamperturisterne” og dermed gøre vores brug af autocamperen på Fyn meget mere bæredygtig.