DFAC sætter ”X” ved det frie valg!

0
109

Vores ekstraordinære generalforsamling, som finder sted via internettet på FritForum, er startet natten til d. 4/11 – 2020 og varer indtil d. 8/11. Hermed kan også medlemmer, der er på tur, finde et sted med god internetdækning og give sin mening til kende.

DFAC´s grundlag er demokratisk, og derfor foreslår bestyrelsen, at vi udvikler vores vedtægter, så vi kan udnytte fremskridtene mht. videomøder til en god debat forud for generalforsamlinger. Der er ingen garanti for at vort Forårsmøde kan afholdes – og videomøder kan understøtte den demokratiske proces.

Vi er så småt begyndt at benytte videomøder til debatter og holdt også et lille fødselsdagsmøde i stedet for det aflyste fødselsdagstræf, da foreningen d. 11. oktober blev 5 år, men vi ønsker at bruge muligheden i langt højere grad – også til daglig.

Desuden indeholder den ekstraordinære generalforsamling valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, der vil være med til at gøre en særlig indsats for vores dejlige forening. Afstemningen handler også om bestyrelsens oplæg til at afslutte 2 opgaver, som medlemmerne pålagde bestyrelsen ved generalforsamlingen i maj og endelig bestyrelsens oplæg til, hvordan DFAC skal arbejde fremover.

Bestyrelsen