Forside Blog Side 3

Affaldsopsamling 2021 – et flot resultat

0

DFAC afholdt i weekenden d. 17.-18. april affaldsopsamlinger to steder i landet, hvor autocamperfolk befriede naturen for i alt 330 kg affald. Det er en god tradition, vi har, og rart at kunne mødes om et godt formål.

Allerede d. 16. april om aftenen kom flere autocampere til P-pladsen bag museet Sankt George i Thorsminde, og flere dukkede op næste morgen, så autocamperfolk fra 9 vogne fra det meste af DK var klar med godt humør og energi, tænger, handsker og poser kl. 10.00, og vi spredtes ud over det kønne strandområde.

Vi nåede at komme både nord og syd for kanalen, humøret var højt og snakken gik godt på afstand under og efter turen. Og man må sige, at der ”var bid” !!

I løbet af nogle timer fik vi slæbt i alt ca. 300 kg. affald sammen – mest plastik og reb, der jo i dag også er plastik. Plastik, der ældes, bliver ikke ”væk”, men nedbrydes til mikroplast, der optages i fisk, i havbunden – og i os mennesker. Men disse 300 kg. plast blev nu i stedet kørt til genbrugspladsen.

Bagefter spiste vi frokosten – som nogle hentede fra Cafe Havglimt – i camperen og kørte videre i hver sin retning – det var en god dag og vi fik ryddet godt op i området.

D. 18. april gik det los på Værløse gamle flyveplads med 5 deltagere. Her var ikke så meget affald 🙂 – til gengæld var det småt – skodder, glaskår, strips og metaltråd – og vi havde stor glæde af vores opsamlertænger. I alt ca. 30 kg. blev det til.

Det var et herligt vejr, stille og høj sol, så vi fortsatte til kl. 16 og vi mødtes et par gange – med afstand – med egen kaffe, te, kager og mad. Men – stadig med afstand – delte vi et herligt hjemmebag

og sammen så vi på helt nyfødte lam på Naturstøttepunktet Hjortøgård.

Det blev en dejlig dag og vi efterlod et endnu renere område omkring parkeringspladserne på flyvestationen.

Det var rart at mødes med nye og gamle venner og gøre en fælles indsats med et godt formål – det gør vi igen!

Jørn og Jytte

Affaldsindsamling 2021

Igen i år er DFAC med til at samle affald sammen med Dansk Naturfredningsforening, der har landsdækkende indsamling i weekenden d. 17. – 18. april.

Vi har i år valgt at arrangere indsamling lørdag d. 17/4 kl. 10.00 i Holstebro kommune – som sidste år lavede en god plads til os centralt i byen. Læs mere om indsamlingen, der foregår i Thorsminde.

Vi samler også ind i Furesø søndag d. 18/4 kl. 10.00. Furesø har siden 2012 haft 2 gratis pladser og som den eneste kommune i Danmark har Furesø en parkeringsbekendtgørelse (lavet med lidt hjælp fra DFAC) der har restriktioner for køretøjer over 3500 kg, men som specifikt undtager autocampere herfra. Her samler vi op på den gamle flyveplads, der nu er et skønt naturområde. Læs mere om tid og sted her

Desuden vil vi gerne værdsætte Faaborg-Midtfyns initiativ med 4 pladser til autocampere og Middelfarts fine initiativ med at have lavet autocamperfaciliteter ved en række af deres toiletbygninger, og prøver at finde et lokalt medlem, der gerne vil stå for dette.

Affaldsopsamlingen vil være en tilbagevendende begivenhed fremover, fordi vi gerne vil være med til at holde Danmark rent. Desuden vil vi gerne vise, at vi som autocamperfolk, der både bruger naturen og byerne, også tager et medansvar for, at her er pænt og rent, så både medlemmer og ikke-medlemmer er velkomne.

DFAC har en hel del opsamlertænger til udlån under affaldsopsamlingerne, men tag gerne din egen med, hvis du har en 🙂

Man kan deltage med og uden tilmelding, men det er jo lidt rart at have en fornemmelse af hvor mange, der kommer. Vi overholder forsamlingskravene for udendørs møder og holder afstand – men kan jo godt hyggesnakke alligevel. Tag selv mad og drikkevarer og evt. mundvind med, vi sørger for handsker, poser og håndsprit. Tilmelding til opsamling:

Thorsminde til Jørn, js@dfac.dk, tlf. 23 99 73 60
Værløse til Jytte: jj@dfac.dk og tlf. 20 67 30 67

GF og virtuelle medlemsdebatmøder

0

I stedet for det vedtægtsbestemte Forårsmøde i april, hvor medlemmerne normalt mødes på træf og debatterer forud for generalforsamlingen, holder DFAC i år pga. Coronaen desværre alene virtuelle medlemsmøder.

Alle medlemmer får tilbud om hjælp til at kunne deltage i møderne.

Generalforsamlingen i DFAC finder som altid sted via FritForum, og er i år fra d. fra d. 7. til 11. maj.

I år er også 2. behandling af en vedtægtsændring på tapetet. Den omhandler netop, at DFAC også fremover vil afholde virtuelle møder i foråret til at supplere Forårsmødet, for at gøre det muligt for alle medlemmer at komme mundtligt til orde før generalforsamlingen – også selvom de fysisk befinder sig langt fra Danmark. Vi ser det som en væsentlig forbedring af demokratiet i DFAC.

Lørdag fik alle medlemmer mail med indkaldelse og bilag til generalforsamlingen og fra i søndags er de foreløbige punkter til generalforsamlingen endvidere lagt i FritForum. Hermed kan alle medlemmer læse bestyrelsens beretning, om økonomien, om bestyrelsens plan for fremtiden osv., skriftligt stille spørgsmål til bestyrelsen og få svar samt selv stille forslag og tage emner op til debat og til generalforsamlingens behandling.

Tilsvarende vil vi tale om året, der gik, om fremtiden, stille og svare på spørgsmål og debattere på medlemsmøderne onsdag d. 8. april kl. 19.00 og søndag d. 11. april kl. 16.00. Vi glæder os til en god og åben dialog og udveksling af synspunkter.

Venlige hilsner

Bestyrelsen

Slå til nu !

0

Bliv medlem og støt op om DFAC´s autocamperpolitiske arbejde for din frihed i autocamperen.

Meld dig ind før 1. marts 2021 og spar 100 kr. i indmeldelsesgebyr

Årskontingent kun 100 kr. inkl. børn, husdyr og 14 dg. prøvetid.

Udfyld tilmeldingsskemaet her.

Mød DFAC – Jura, AC er en personbil

Autocamperen er indregistreret som personbil til beboelse. Men den er svær at parkere på P-pladser i byerne og vi ser forbudsskilte mod AC på kønne steder. Hvad gør DFAC ved det?

Vi mødes on-line med mødesystemet “Teams”. Her kan du komme forbi og lytte eller stille spørgsmål til repræsentanter fra DFAC.

Systemet er meget let at bruge og alle kan deltage, uanset om du vil bruge din PC, tablet eller smartphone.

Registrering er ikke nødvendig og du skal normalt heller ikke installere noget.

Mødet afholdes den 27.02.2021 kl. 15.00

Mød gerne op lidt før så du kan teste dine lyd og videoindstillinger – efter du har testet det venter du i “lobbyen” indtil mødet starter.

Klik her for at komme til Teams mødet.


Læs mere om Danmarks Frie AutoCampere her på hjemmesiden:

Retur til Ferie for Alle startside….

Mød DFAC – i autocamper året rundt

Ca. 75% af alle af autocampere kører året rundt – mere eller mindre. Nogle tager sydpå om vinteren til varme – eller skisport – andre kører rundt i verden uanset årstiden og lever i camperen året rundt.

Vi mødes on-line med mødesystemet “Teams”. Her kan du komme forbi og lytte eller stille spørgsmål til repræsentanter fra DFAC.

Systemet er meget let at bruge og alle kan deltage, uanset om du vil bruge din PC, tablet eller smartphone.

Registrering er ikke nødvendig og du skal normalt heller ikke installere noget.

Mødet afholdes den 25.02.2021 kl. 19.00

Klik her for at komme til Teams mødet.

Deltag gratis i Ferie for Alle – 2021

0

Fredag den 19/2 kl. 10.00 skydes den virtuelle messe ”Ferie for Alle” i gang og DFAC deltager i alle de 3 mulige præsentationsformer.

Vi er rigtig godt hjulpet ved at være en internetforening og med en stærk indsats fra vores Webmaster Poul og vores Webmasterassistent Poul Erik.

Ved at klikke på linket her, kan du deltage i DFAC´s messebidrag via oversigten over samtlige muligheder.

Temamøder
Vi har prøvet at skabe så ”normal” en messe som muligt ved at vi afholder 3 ”messe-møder” via programmet Teams. Fra vore medlemsmøder i de seneste måneder har vi gode erfaringer med dette.

På alle møderne kan du høre mere om det skønne, frie liv i autocamper, høre om andres erfaringer, stille spørgsmål og snakke med, få tips og ideer til, hvor der er godt at køre hen. Desuden har vi ved hvert møde samlet nogle af vore medlemmer, der har en særlig interesse, og som kan fortælle om denne.

Vi indleder med et spændende møde lørdag d. 20. februar kl. 15.00 over emnet ”Veteran og Selvbyg”, hvor 4 af vores erfarne veteranejere og selvbyggere kan fortælle om deres erfaringer, vil prøve at svare på spørgsmål og give gode råd. Du kommer hen til deltagelsen ved at klikke her.

Torsdag d. 25. februar kl. 19.00 har vi et temamøde om ”I autocamper året rundt”. Her fortæller 3 medlemmer med årelang erfaring i at køre autocamper om tips til både sommer- og vinterkørsel og det at bo i camperen i månedsvis. Også her er der god plads til at stille spørgsmål og få svar. Deltag via dette link.

Det sidste messe-temamøde er lørdag d. 27. februar kl. 15.00, hvor emnet er ”Jura – en autocamper er en personbil”. Her vil juraudvalget mfl. kunne fortælle om, hvordan vi arbejder, hvad vi har opnået og vi tager en snak om, hvad autocampere må og ikke må. Spørgsmål besvares efter bedste evner. Klik her for at deltage i mødet.

Inspiration
Vi har samlet 3 spændende overskrifter til et nærmere selvstudium under hele messen:

  • Fra campingvogn til autocamper – en underholdende beretning om ligheder og især om forskelle ved de to rejseformer J
  • Med autocamper i Frankrig – videooptagelse af 0037 Poul Erik Lind Pedersens oplæg til et DFAC-medlemsmøde.
  • Endelig har vi plukket en lang række rejseberetninger fra vort righoldige arkiv, som medlemmer i løbet af DFAC´s 5-årige levetid har bidraget til, samt links-sider til praktiske pladsbaser og apps. Der er en stor variation i fortællestil og billeder – nyd at læse om rejseoplevelserne og glæd jer til at komme ud at køre.

Klik her for at komme til oversigtssiden og vælg, hvad du vil læse /se mere om.

Messetilbud
DFAC vil gerne have flere medlemmer, så vi kan stå stærkere i vores arbejde hen imod bedre forhold for alle autocampere, der kører i Danmark, når vi argumenterer overfor kommuner, myndigheder og politikere i forbindelse med vores autocamperpolitiske arbejde.

Derfor har vi et kortvarigt messetilbud, hvor nye medlemmer sparer indmeldelsesgebyret ved indmeldelse inden 1. marts 2021. Klik her, hvis du vil gøre brug af tilbuddet – og del det gerne med én – eller flere – som du gerne vil være i forening med.

Vi håber, at du vil få glæde af at deltage i vores samlede tilbud på ”alle hylder” på ”Ferie for Alle” 2021.

Venlige camperhilsener og på gensyn på messen

DFAC´s bestyrelse

Lovforslag L129 vedtaget – løbet er kørt!

Lovforslag L129 er vedtaget.

Danmarks Frie AutoCampere, Autocampergruppen, ACR og Campingrådets efterfølger, Camping Outdoor Danmark (COD) havde alle indgivet høringssvar om autocampere ift. lovforslaget.

Men ingen af disse høringssvar eller øvrige bidrag indeholdt argumenter mht. lovens afgifter, som fik nogen som helst indflydelse på lovens udformning ved vedtagelsen, for loven havde allerede fra fremsættelsen flertal i Folketinget. *1)

2. udkast til betænkning, d. 26/1 indeholdt Skatteministeriets forslag til ændringer, men ingen kommentarer om autocampere.

D. 28/1 havde vi om formiddagen foretræde for Skatteudvalget, hvor vi fik flere gode spørgsmål fra udvalget, som vi bagefter dokumenterede svaret på. Betænkningen blev udgivet om eftermiddagen med denne tilføjelse: ”Venstre undrer sig over, at regeringen finder det nødvendigt at hæve afgiften på biler, som bruges meget lidt. Det gør sig gældende for veteranbiler såvel som for autocampere. De er ikke primære køretøjer, men har karakter af en hobby. Der findes ikke grønne alternativer til disse køretøjer, og det bliver sværere at få råd til dem.”

Efterfølgende stillede flere af udvalgets Venstrepolitikere gode spørgsmål til Skatteministeren med henvisning til vort foretræde, men heller ikke svarene på disse spørgsmål fik indflydelse på lovens udformning, og med ministeriets forslag til ændringer blev loven vedtaget i går.

Skatteministeren indrømmer, at autocamperbilister ikke har og ikke i nær fremtid vil få mulighed for at vælge biler, der udleder mindre CO2 – men skatteministeren tror på, at sådanne biler kan udvikles.

Hermed opfylder loven for autocamperbilister ikke sit formål om at tilskynde til køb af biler, der udleder mindre CO2, og de halvårlige, stigende afgifter har i stedet karakter af en tillægsskat på at eje en autocamper.

Registreringsafgiften forbliver uændret for de større AC, mens den for mindre AC varierer mellem en lille lettelse og en stigning på ca. 10.000 kr. Dette kan vi godt være tilfredse med.

Til gengæld indeholder loven en forhøjelse af udligningsafgiften og en gradvis tiltagende stigning af grøn ejer- og vægtafgift over de næste 5 år. Begge dele afhænger af, hvor meget CO2 bilen udleder – altså hvor meget den kører på literen – når den kører. For de ældre AC bliver afgiftsstigningen om 5 år i størrelsesorden 5.000 kr./år eller godt 30 %.

Et konsekvent svar fra Skatteministeriet til de 4 høringssvar og til Danmarks Frie AutoCamperes efterfølgende henvendelser er, at de foreslåede forhøjelser skal gælde for alle typer køretøjer, herunder indregistrerede autocampere. ”Betaling af ejerafgiften er bundet op på køretøjets brændstofeffektivitet, og det er hensigten, at også autocampere skal bidrage til den grønne omstilling”.

Danmarks Frie AutoCampere og Autocampergruppen har begge dokumenteret, at autocampere kører langt mindre (under 10.000 km/år) end Skatteministeriets model, der beregner CO2 udledningen (22.000 km/år) og som ligger til grund for afgifterne. Som de eneste argumenterede Danmarks Frie AutoCampere argumenterede for alle autocampere uanset udførelse – ikke kun for de store autocampere over 2585 kg opbygget på et varevognschassis.

Vi arbejder for medlemmerne, der giver os deres mandat til vort arbejde, og for ALLE autocampere i Danmark – både de store, de små, de ny og de ældre – og veteranerne J.

Vi mener, at forureneren bør betale. Det er ikke rimeligt, at en autocamper, der holder i indkørslen, på en køn naturplads eller på en bynær plads skal betale for at udlede den CO2 som den kan udlede under kørsel, men som den ikke udleder, mens den parkerer.

1*) Måske et spørgsmål i Autocampergruppens høringssvar medførte en præcisering i SKM´s ændringsforslag nr. 4 omkring beregning af registreringsafgiften for de mindre autocampere, der afgiftsmæssigt beregnes som personbiler, men hvor der ikke betales registreringsafgift af ”beboelsesdelen”.

Høringssvar: Danmarks Frie AutoCampere, Autocampergruppen, ACR og Camping Outdoor Danmark (COD)

Spørgsmål under lovens tilblivelse kan hentes her. Relevant er: Sp. 3, 28, 39, 43, 44

Bilag kan hentes her. Relevant er: Bilag 8, 10, 15, 17 og 19

Virtuelt foretræde for skatteudvalget

0
Foretræde for Skatteudvalget

DFAC´s juraudvalg, repræsenteret ved Henrik Krebs, Jørn Skou og Jytte Jakobsen, havde i går foretræde for Folketingets Skatteudvalg på et virtuelt møde.

Juraudvalget var ikke tilfreds med de svar, vi havde modtaget fra Skatteministeriet hhv. Skatteministeren på vores høringssvar og vores efterfølgende henvendelse til Skatteudvalget.

Vi erkender dog, at embedsmændene i Skatteministeriet, der har behandlet henvendelserne, i lang tid må have ligget vandret i døgndrift for at besvare de mange høringssvar, spørgsmål og kommentarer til lovforslaget. Tidsplanen er derfor ændret flere gange under forløbet.

Vi ønskede at forklare problemstillingerne direkte for politikerne.

Lovforslaget stiller ikke autocamperejere i en reel valgsituation, som kan gøre, at vi vælger ”grønne autocampere” for de eksisterer endnu ikke. El-autocampere er kun på forsøgsstadiet, og med den nuværende teknologi bliver de så tunge, at folk med almindeligt kørekort ikke må køre dem.

Dermed regulerer lovforslaget ikke autocamperejerens mulighed for at få en mindre halvårlig afgift via et ”grønnere valg”, og lovforslagets del om de løbende afgifter ,afspejler CO2 udledningen ved kørsel i en dieselbil, der kører 22.000 km/år.

En afgift kan påvirkes af brugeren gennem hensigtsmæssig adfærd. Det kan denne afgift ikke – og derfor er der i stedet tale om en tillægsskat.

Denne tillægsskat rammer autocamperejeren, der, jf. Kyst og Naturturismes undersøgelse i 2020, i 61% af alle er udenfor arbejdsmarkedet på grund af alder eller sygdom.

DFAC´s oplæg

(1) at vægt- /ejer- og udligningsafgiften bør halveres og fremadrettet stige med de samme %-satser som andre personbiler.

(2) Eller fortsætte med de nuværende afgifter (2020) uden de %-vise stigninger.

Begrundelsen er de langt færre km/år, som autocampere kører (7-12.000 km). Fra Skatteministerens svar på vores henvendelse forstår vi oven i købet, at vi gennem mange år har betalt for høje afgifter af samme årsag.

Statens provenutab er ikke stort da der pr 1/1-2021 kun er ca. 10.000 autocampere indregistreret i Danmark.

Skatteudvalgets medlemmer lyttede, stillede uddybende spørgsmål og bad om supplerende materiale om autocampers betydning for turismen, som vi naturligvis har sendt.

Der er i dag – på trods af udestående svar på flere stillede spørgsmål – afgivet betænkning i Skatteudvalget. Denne vil være synlig på Folketingets hjemmeside i løbet af få dage under lovforslaget L129. Herefter går forslaget til 2. behandling.

Grøn udfasning af fossile biler kommer til at koste danske autocamperejere dyrt – få overblikket her

I december måned fremlagde regeringen, og dens støttepartier, et lovforslag, som har til formål at motivere de danske bilister til at køre ”Grønt”.

Lovforslagets formål er grundlæggende at ”tvinge” de danske bilejere over på et grønnere alternativ til de traditionelle typer af fossile brændstoffer.

Desværre tager lovforslaget i sin nuværende form ingen hensyn til, at der i dag ikke findes alternativer til dieselmotoren, når der snakkes autocampere, eller for den sags skyld, at en autocamper typisk er bil nr. to og derfor ikke kører det samme antal kilometer, som husstandens primære bil.

Danmarks Frie AutoCampere var høringsberettigede til det fremsatte lovforslag og det indsendte høringssvar kan via link læses nederst i dette opslag.

I alt er der indkommet 108 siders indsigelser og kommentarer og alle indkomne høringssvar er efterfølgende omsat til et høringsskema, hvor det opsummeres, hvad de enkelte svar indeholder, samt skatteministeriets kommentarer.

Som det fremgår af tidsplanen, nederst i denne tekst, så er der lagt op til, at det fremsatte lovforslag lynbehandles.

Det kan derfor vække bekymring, i hvilken grad Skatteudvalget og Folketingsmedlemmerne kan nå at læse høringssvar, selv tænke, overveje, spørge ind til og få svar på spørgsmål i en så presset behandling.

Vi blev ikke hørt

Under alle omstændigheder mener DFAC, at essensen i vort høringssvar blev overset af Skatteministeriet i deres behandling af høringssvarene.

Derfor har DFAC rettet fornyet henvendelse til Skatteudvalget hvor det bl.a. uddybes, at DFAC mener, at ejer- og udligningsafgifter bør modsvare de kørte km og dermed den reelle udledning af CO2.

Henvendelsen er omdelt til udvalgets medlemmer, så de har mulighed for at gøre sig bekendt med den inden skatteudvalgets møde, men allerede nu er der modtaget svar fra Skatteminister Morten Bødskov.

Svaret var desværre forventeligt – den korte version er, at de CO2 afhængige ejer- og udledningsafgifter, afregnet pr. kørt km, er fremtidsmusik, og selvom der i aftalen er en pulje til at udvikle på denne model, vil ministeren ikke indarbejde noget om det i loven, på nuværende tidspunkt.

Af svaret fremgår det ligeledes, at hvis AC skal have afgifter, der svarer til det mindre antal kørte km., mangler pengene et andet sted – og at man som autocamperejer jo altid bare kan afmelde bilen om vinteren, uden det betyder noget særligt for den indenlandske turisme.

Rettigheder ikke en selvfølge!

Som det tydeligt fremgår af det omfattende materiale, så er autocampernes rettigheder på ingen måde en selvfølge.

DFAC har i løbet af 2020 afgivet høringssvar, været i kontakt med myndigheder, havne, kommuner og politi, for at sikre autocamperejerne de bedste forhold.

Arbejdet er juridisk tungt, men at kunne håndtere den slags sager er en af grundstenene i DFAC´s ønske om at være en seriøs, troværdig og ligeværdig part i samarbejdet med private, kommunale og statslige aktører.

Dit medlemskab – vores mandat!

DFAC er Danmarks eneste uafhængige autocamperforening og dermed bliver medlemmerne indirekte foreningens mandat.

Jo flere medlemmer som står bag foreningen – jo større mandat overfor de førnævnte aktører.

Netop derfor er foreningens kontingent sat, så alle har råd til at støtte op om foreningens arbejde – Det koster kun 100 kr. om året.

Støt DFAC og dermed arbejdet for at sikre autocamperejernes rettigheder.

Indmeldelse kan ske her https://www.dfac-tester.dk/?page_id=23

Tidsplan for lovforslag L129:

Torsdag den 21. januar 2021, loven er 1. behandlet og sendt til Skatteudvalget.

Torsdag den 21. januar 2021 kl. 20.00: Frist for spørgsmål

Fredag den 22. januar 2021 kl. 8.00: Frist for svar og ændringsforslag.

Fredag den 22. januar 2021: Politisk drøftelse og afgivelse af betænkning

Tirsdag 26. januar: 2. behandling.

Tirsdag d. 2. februar: 3. behandling.

¨

LINKS:

To artikler som behandler lovforslaget og de afledte konsekvenser. De to artikler er let læste og findes her:

Det fremsatte lovforslag har i alt resulteret i 31 spørgsmål, hvoraf flere må forudses at give nogle ganske interessante svar for autocamperejerne.

De stillede spørgsmål kan findes via nedenstående link:

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L129/spm.htm?page=2&sortedBy=&sortedDescending=&pageSize=50

Danmarks Frie Autocampers indsendte høringssvar kan, som bilag 10, findes her:

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L129/henvendelser.htm

Samtlige bilag til lovforslaget kan findes herunder. Bilag 8 viser Høringsskema og høringssvar, fra skatteministeren:

https://www.ft.dk/samling/20201/lovforslag/L129/bilag.htm

X